‘Wir müssen einfach etwas machen’: De Pop-Up-Buchmesse in Leipzig en de plannen voor 2024

‘Wir müssen einfach etwas machen’: De Pop-Up-Buchmesse in Leipzig en de plannen voor 2024

25 maart 2022

Twee jaar achter elkaar kon de Leipziger Buchmesse vanwege corona geen doorgang vinden. Groot was daarom aanvankelijk de vreugde toen het bericht kwam dat hij in 2022 wel kon doorgaan. Net als in de voorgaande jaren werd er een stand gehuurd door het Letterenfonds, werden er programma’s en lezingen georganiseerd rond een delegatie van twaalf auteurs, en werden er allerlei andere mooie plannen gesmeed. En even groot was de teleurstelling vervolgens weer toen een maand van te voren bekendgemaakt werd dat de beurs voor de derde keer werd geannuleerd. Het had te maken met afzeggingen door grote uitgevers, waardoor er niet genoeg stands verhuurd waren en er onvoldoende financieel draagvlak was. Een felle discussie ontspon zich in de pers. 

- victor schiferli