Staat van het Boek

24 april 2017

Op maandag 24 april organiseerde het BoekenOverleg voor de zesde keer de Staat van het Boek.

staat van het boek.jpg

De Staat van het Boek is een uitgelezen ontmoetingsmoment voor auteurs, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, leerkrachten, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en lezers. 

Programma

12u30 - 13u00 Onthaal 
13u00 – 13u05 Welkom 
13u05 – 13u25 Minister van Cultuur Sven Gatz presenteert het actieplan leesbevordering 

13u25 – 13u45 Stand van zaken Leen van Dijck (voorzitter BoekenOverleg) geeft een stand van zaken over het memorandum ‘Boeken op tafel’ van 2014. In dat memorandum legde het BoekenOverleg, naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2014, haar vragen, eisen en actiepunten op tafel voor een krachtige ondersteuning van de letterensector. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in aantocht, is het tijd om de balans op te maken. Wat is intussen gerealiseerd? Waar is er nog werk aan de winkel?
 
13u45 – 14u20 Keynote Alex Boogers - Dwars, door alles heen Alex Boogers is een Nederlandse auteur van diverse goed ontvangen romans, waaronder Het sterkste meisje van de wereldDe tijger en de Kolibrie, Wanneer de mieren schreeuwen en recent het alom geprezen Alleen met de goden. Met zijn schotschrift De lezer is niet dood hield hij een opmerkelijk betoog voor idealisme in de literatuur. Een betoog dat de controverse niet schuwt en waarmee hij ons wakker wil schudden.
 
14u25 - 15u45 Keuzesessies

1. Bibliotheken in een veranderende context.

Sinds het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering in 2014 is de beleidscontext voor openbare bibliotheken grondig veranderd. De Vlaamse overheid besliste om niet langer sturend op te treden, maar alleen nog ondersteunend. Voor openbare bibliotheken primeert de autonomie van steden en gemeenten. Door de afslanking van de provincies moet ook het streekgericht bibliotheekbeleid grondig hervormd worden en is de overgang ingezet naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Wat betekent dit alles nu voor de bibliotheek en voor haar stakeholders. Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? Hoe houden we de bibliotheek relevant?
Na een korte introductie over de veranderende context door Bruno Vermeeren, coördinator VVBAD, gaan we hierover in gesprek met Elke De Swert (Diensthoofd Vrije Tijd Keerbergen), Leen Lekens (hoofdbibliothecaris Muntpunt), Tine Verhelst (directeur Davidsfonds) en Erik Vlaminck (auteur). Maja Coltura (diensthoofd economie & cultuur Grimbergen) modereert.

2. Het actieplan leesbevordering toegelicht
Iedereen Leest stelde samen met de andere partners van het BoekenOverleg een domeinoverschrijdend actieplan leesbevordering op, dat het strategisch raamwerk biedt waarbinnen speerpunten en actieterreinen worden uitgezet waarbinnen zich concrete acties en trajecten kunnen uitrollen. In deze sessie lichten we graag de speerpunten en actieterreinen toe en zoomen we in op enkele concrete stappen die op dit moment al worden gezet. Omdat het actieplan ook een appel is aan de hele sector, gaan we ook graag in interactie en is er ruimte voor vragen en discussie.

3.Trends in digitaal lezen en lenen
Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt - net als in tal van Europese landen - volop geëxperimenteerd met vormen van digitale uitlening, verhuring en streamingdiensten. Welke boeken worden digitaal het meest gelezen? Hoe verhouden fysieke uitlening en verkoop zich tot de digitale varianten? In deze sessie gaan we nader in op de Europese rechtszaak VOB/Stichting Leenrecht, die het Nederlandse landschap dooreen schudde en enkele juridische vraagtekens opwierp. We bekijken ook de marktontwikkelingen en de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector.
Langs uitgeverszijde zullen Floris Jonkers (VBK) en Rudy Vanschoonbeek (Uitgeverij Vrijdag) hun resp. Nederlandse en Vlaamse visie op de ontwikkelingen uiteenzetten. Inge Goossens (Bibliotheek Antwerpen) en Martine Vandermaes (Bibliotheek Oostende) zullen hun visie vanuit de bibliotheek belichten. Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen) modereert.
  
15u45 – 16u10 Pauze 
16u10 – 16u55 Plenair debat  met Marius Meremans (N-VA), Caroline Bastiaens (CD&V), Yamila Idrissi (sp.a), Bart Caron (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)
Moderator: Joris Vergeyle 
16u55– 17u00 Slotwoord Leen van Dijck (voorzitter BoekenOverleg)
17u00 – 18u00 Receptie

Meer informatie
Datum: maandag 24 april
Tijd: 12.30 - 18.00 uur
Locatie: Vlaams Parlement - Brussel, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel - www.vlaamsparlement.be
Contactgegevens: info@staatvanhetboek.be 
Inschrijven: Deelname kost 35 euro (gratis voor leden VAV en Stripgilde). Inschrijven kan via deze link.