Nederland Vertaalt – De Vertaaldag

05 november 2022

Op zaterdag 5 november vindt in De Nieuwe Liefde de Vertaaldag plaats van Nederland Vertaalt.

70466.Schermafbeelding_2022-07-08_om_21.21.41.png

Om het belang van goed vertalen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek heeft Verstegen & Stigter in 2016 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland Vertaalt opgezet.
Nederland Vertaalt bestaat uit een vertaalwedstrijd in samenwerking met de NRC en een Vertaaldag.

Programma-onderdelen

9.45 - 10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee in de Serre en de Foyer

Plenair programma

10.30 - 10.40 uur
Welkom door ceremoniemeester Paulien Cornelisse

10.40 - 11.15 uur
Openingslezing door Henri Bloemen
Het woord in den beginne – het vertalen onmiddellijk daarna
Over de eerste vertalingen in de geschiedenis van de mensheid

11.15 – 11.50 uur
Lezing door Sijbolt Noorda
In den beginne was het Woord
Over de nieuwe bijbelvertaling

11.55 – 12.30 uur
Lezing door Irma Sluis en dovenexpert Iris Wijnen
Gebarentaal met een zachte G of een Amsterdams accent
Over het tolken en vertalen van gesproken taal naar gebarentaal

12.30 – 13.35 uur
lunch in de Serre en de Foyer

Keuze tussen Lezingenprogramma of Vertaalwerkgroep

Lezingen (Grote zaal)
13.40 – 14.15 uur
Lezing door Tonnus Oosterhoff
Een envelop met cachet
Over de hertaling van Sarah Burgerhart

14.20 – 15.00 uur
Erik van Muiswinkel in gesprek met Maarten Koningsberger
Van Do-Re-Mi naar Do-re-Mi
Tweegesprek met zang over het zingen van Engelstalige musicals in Nederlandse vertaling

Vertaalwerkgroep (Bibliotheek)
13.40 – 15.00 uur

15.00 – 15.35 uur
Theepauze in de Serre en de Foyer

Plenair programma (Grote zaal)
15.40 - 16.05 uur
Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022
De laureaten van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022: Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden voor hun vertalingen uit het Turks.

16.05 – 16.10 uur
Afsluiting door Paulien Cornelisse

16.10 – 17.15 uur
Borrel


Meer informatie:
 

https://www.verstegenstigter.nl/Nederland-vertaalt