Congres Lezen Centraal: 'Van denken naar doen'

17 april 2024

Op  woensdag 17 april 2024 vindt in het Beatrix Theater in Utrecht het jaarlijkse congres Lezen Centraal plaats, georganiseerd door Stichting Lezen. Het thema is dit jaar: 'Van denken naar doen. Over het toepassen van kennis over een effectieve (voor)leesaanpak in de school en in de kinderopvang.'

72684.Lezen_Centraal_2024_png.png

Tijdens het congres zullen vragen aan de orde komen als: Hoe kun je in de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs aan de slag met een adequate leesaanpak? Hoe richten we het onderwijs en het dagprogramma in de kinderopvang zo in dat we alle kinderen laten opgroeien tot lezers? Welke didactiek is passend en welke activiteiten organiseren we?

In de ochtend lezingen van de volgende keynotesprekers:

Coen Simon, Schrijver, filosoof en hoofdredacteur van Filosofie Magazine.
Joanneke Prenger, curriculumontwikkelaar en taalexpert bij SLO.
Maria Streefkerk, deskundige op het gebied van rijke taal bij Hogeschool Windesheim en verzorgt de schooltrainingen Rijke Taal en Focus op Begrip.

In de middag is er een keuze uit een keur van deelsessies over uiteenlopende thema’s.

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van Stichting Lezen.