Congres 'Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie'

13 december 2018

Wat is het geheim van succesvolle leesbevordering? Leesmotivatie. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Leesmotivatie brengt een positieve leesspiraal op gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter, en grijpt daardoor ook weer sneller opnieuw naar een boek. Maar hoe doe je dat, van een kind een gemotiveerde lezer maken? Deze vraag staat centraal tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen.

60113.foto_aangepast_0.jpg

In een plenair ochtendprogramma verkennen we wat (lees)motivatie precies is en zoomen we in op de leesmotivatie van de huidige generatie. Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) zal een inleiding verzorgen waarin hij vanuit theoretisch perspectief naar het begrip motivatie kijkt. Daarna presenteren bijzonder hoogleraren Eliane Segers (leerstoel Lezen en Digitale Media) en Roel van Steensel (leerstoel Leesgedrag) de resultaten van recent Nederlands leesmotivatieonderzoek. In de deelsessies in de middag bespreken diverse wetenschappers hoe we kinderen en jongeren kunnen laten uitgroeien tot gemotiveerde, succesvolle lezers. Auteur, filosoof en programmamaker Stine Jensen presenteert het congres; Edith Bosch, voormalig topsporter en winnaar van Expeditie Robinson 2013, zorgt voor een inspirerende afsluiting.

Het congres is bedoeld voor alle wetenschappers, beleidsmakers, schoolleiders, educatief specialisten, taal- en leescoördinatoren, uitgevers, boekhandelaren, bibliotheekmedewerkers, docenten basis- en voortgezet onderwijs en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het hoe en waarom van leesmotivatie.

 


Meer informatie: 
Datum: donderdag 13 december 2018
Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen 
Kosten: € 175,-, student € 35,-. Inclusief koffie, thee, lunch en congresbundel 
Inschrijven
Website