Vacatures

Op Boekblad vacatures vindt u een actueel overzicht van dé vacatures in het boekenvak en de uitgeefwereld.
Elke week worden er nieuwe vacatures op deze pagina geplaatst. Bezoek deze pagina dus regelmatig om te kijken of er een vacature is geplaatst die voor u interessant kan zijn!

Wilt u ook uw vacature op deze pagina plaatsen? Neem dan contact op met Vincent van de Vrede via verkoop@stipmedia.nl


Boekenbon bv zoekt bestuurder Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs

Gepubliceerd op: 11 oktober 2021

 

De Boekenbon bv zoekt per 1 januari 2022 voor Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie:

bestuurder

 

Het lid voor het bestuur van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie (verantwoordelijke voor de Boekenbon Literatuurprijs) dat wij zoeken vertegenwoordigt de boekverkopers. Hij/zij maakt deel uit van de directie van een van de boekhandels in Nederland, en heeft ruime ervaring en een goed netwerk in de branche.


De persoon die wij zoeken

 • voelt zich verbonden met de missie en visie van Boekenbon BV en de boekhandelssector;
 • heeft kennis van en visie op de ontwikkelingen in het boekenvak;
 • volgt actief relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends;
 • Is bereid en in staat verbinding te zoeken met andere partijen, zoals bibliotheken en andere culturele organisaties, om het leesplezier in Nederland en Vlaanderen te bevorderen;
 • heeft inzicht in bestuurlijke processen en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring om richting te geven en strategisch te denken;
 • beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid van de stichting vast te stellen en de uitvoering daarvan te toetsen
 • heeft het vermogen en de attitude om de rol van inspirerend sparringpartner naar medebestuursleden te vervullen en de secretaris van de stichting als klankbord terzijde te staan;
 • heeft het vermogen om een toetsende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • reflecteert op eigen handelen en op het functioneren van het bestuur als geheel en wil zich verantwoorden over besluitvorming en handelen van het bestuur;
 • heeft (bij voorkeur) algemene kennis van en inzicht in financieel-economische vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling;
 • heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en stelt zich professioneel, onafhankelijk en zelfbewust op;
 • is bereid zijn/haar netwerk ten behoeve van de stichting aan te spreken;
 • beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten; 
 • is voldoende beschikbaar.


Over het bestuur

 • Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden, incl. de (onafhankelijke) voorzitter.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de missie, bepaalt het beleid en is klankbord voor en opdrachtgever van de secretaris van de stichting. Zij werkt volgens de Governance Code Cultuur.
 • Het bestuur komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen bespreekt en toetst zij het strategisch beleid, de uitvoering van de strategie, inhoudelijke vraagstukken en evaluaties, de begroting en jaarrekening, rapportages en strategische ontwikkelingen van de stichting.
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn een keer herbenoembaar. De bestuurders bepalen in onderling overleg de verdeling van hun werkzaamheden.
 • De bestuurspositie is onbezoldigd.


Over de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie

De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie stelt zich het bevorderen van het plezier in lezen ten doel en wil literaire boeken een breed podium te bieden. De Stichting doet dit onder meer door het jaarlijks uitreiken van een literaire prijs voor een boek in de categorie literaire fictie of literaire non-fictie. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden. Dit bedrag moet een auteur in staat stellen aan een volgend boek te werken. Op deze manier bevordert de Stichting ook het schrijven van nieuwe boeken.

De dagelijkse werkzaamheden en het juryproces vallen onder het secretariaat van de Stichting. Sinds 2020 is de Nederlandse Boekenbon de sponsor van de jaarlijkse literatuurprijs en heet de prijs de Boekenbon Literatuurprijs.


INTERESSE?

Bent u het nieuwe lid dat dit bestuur komt versterken? Stuur dan uw CV en motivatiebrief t.a.v. mevrouw Marieke Verhoeven, uiterlijk maandag 1 november 2021 naar verhoeven@boekbond.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen.

 

 

Overige vacatures