RvC adviseert meer subsidies voor leesbevordering

Stip | 12 april 2019

De Raad voor Cultuur adviseert in zijn vandaag gepresenteerde advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ over het cultuurbestel vanaf 2021 om meer geld te steken in leesbevorderingsorganisaties. Meer financiering vanuit het Rijk voor De Schoolschrijver en De Schrijverscentrale is van belang, zodat deze organisaties 'hun kwaliteit kunnen behouden en succesvolle leesbevorderingsactiviteiten kunnen uitbreiden naar het voortgezet onderwijs en het mbo', aldus het adviesrapport. De Schoolschrijver zou structurele subsidie moeten krijgen, in plaats van de projectmatige innovatiesubsidie. De raad adviseert hiervoor structureel 0,5 miljoen euro vrij te maken. Ten tweede adviseert de raad De Schrijverscentrale te compenseren voor het bedrag dat deze instelling niet langer van bibliotheekserviceverlener NBD|Biblion ontvangt. De infrastructuur én het netwerk van organisaties die zich richten op leesbevordering moeten worden verstevigd, aldus de raad. Dit is van belang gezien de negatieve ontwikkeling van leesplezier en leesmotivatie onder jongeren, die de raad constateerde in zijn recente advies over letteren en bibliotheken.

De raad is van mening dat er betere afstemming kan plaatsvinden tussen het Letterenfonds en de instellingen die zich bezighouden met leesbevordering. Dit zou kunnen leiden tot een meer geïntegreerde aanpak van het thema leesbevordering. Daarnaast herhaalt de raad de aanbeveling om een periodiek ‘Leesoverleg’ in te richten voor afstemming over het beleid omtrent leesbevordering. De ‘Leescoalitie’ vormt hiervoor een mooie basis, maar die zou uitgebreid moeten worden met vertegenwoordigers van fondsen, het onderwijs, de wetenschap en andere stakeholders zodat het hele letterenveld wordt bestreken.

Lees hier het gehele adviesrapport.

Log snel in of word abonnee van Boekblad
  • Dit artikel bevat nog minimaal 0 woorden
Nog geen abonnement op Boekblad?

Profiteer van onze voordelige abonnementen.

Nu abonnee worden